×

جستجوی مطالب

استارتاپ استودیو چیست؟

استارتاپ استودیو چیست؟ پاسخ کوتاه این است که استارتاپ استودیو شرکتی است که شرکت‌های دیگری می‌سازد.

Read More

نارون چگونه کار می‌کند؟

نارون استارتاپ استودیوی فعال در حوزه سرمایه است که ابتدای تابستان ۱۳۹۹ با مشارکت گروه مالی آگاه، مهدی کاظمی و مهدی عینعلی شروع به کار کرد.

Read More
نارون 25 بهمن 1399 0 Comments