منتشر شده 25 خرداد 1400 0 دیدگاه

نوآوری خوب یا نوآوری بد؟

نوآوری چه ارزشی دارد؟ چرا خلاقیت در جهان امروز تا این اندازه پراهمیت است؟ اجازه...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 23 خرداد 1400 0 دیدگاه

دوره توسعه مهارت‌های رهبری

دوره لیدرشیپ بوتکمپ برای توسعه مهارت‌های رهبری مدیران نارون طراحی شده تا تیم‌های...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 19 خرداد 1400 0 دیدگاه

صنعت مالی دیجیتال در اقتصادهای نوظهور

صنعت مالی دیجیتال شامل انواع محصولات، برنامه‌ها، فرآیندها و مدل‌های تجاری است که...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 2 خرداد 1400 0 دیدگاه

استارتاپ استودیو چیست؟

استارتاپ استودیو چیست؟ پاسخ کوتاه این است که استارتاپ استودیو شرکتی است که...

مطالعه بیشتر