Blag post Chapter
منتشر شده 8 شهریور 1400 0 دیدگاه

جلسه‌های چپتر در نارون

قبل از آنکه چپتر را تعریف کنیم، بهتر است بگوییم دلیل به وجود آمدن آن چیست؟ چرا...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 20 مرداد 1400 0 دیدگاه

تفاوت استارتاپ استودیوها و شتابدهنده‌ها

چرا وقتی صحبت از ایجاد، حمایت و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها باشد اول از همه...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 7 تیر 1400 0 دیدگاه

نارونتاک، زمانی برای یادگیری در کنار یکدیگر

نارونتاک جلسه‌های گفتگو و اشتراک دانش بین همکاران نارون است. شاید شما هم درباره...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 31 خرداد 1400 0 دیدگاه

استارتاپ استودیو نارون، کارخانه تولید استارتاپ کارگزاری آگاه

استارتاپ استودیو نارون یکی از بازوهای کارگزاری‌ آگاه در اقتصاد دیجیتال است که...

مطالعه بیشتر