آخرین مطالب بلاگ

|

نارونتاک، زمانی برای یادگیری در کنار یکدیگر

نارونتاک جلسه‌های گفتگو و اشتراک دانش بین همکاران نارون است. شاید شما هم درباره اهمیت یادگیری در زندگی امروز شنیده باشید، کتاب ادوارد دی. هس با عنوان یاد بگیرید یا بمیرید بر نقش پررنگ یادگیری در عصر حاضر تاکید می‌کند. برای پیشرو بودن و یا به تعبیر هس زنده ماندن لازم است بیاموزیم.

استارتاپ استودیو نارون، کارخانه تولید استارتاپ کارگزاری آگاه

استارتاپ استودیو نارون یکی از بازوهای کارگزاری‌ آگاه در اقتصاد دیجیتال است که تقریباً یک سال از شروع فعالیت این مرکز می‌گذرد.

نوآوری خوب یا نوآوری بد؟

نوآوری چه ارزشی دارد؟ چرا خلاقیت در جهان امروز تا این اندازه پراهمیت است؟ اجازه دهید از اینجا شروع کنیم که نوآوری چیست؟

دوره توسعه مهارت‌های رهبری

دوره لیدرشیپ بوتکمپ برای توسعه مهارت‌های رهبری مدیران نارون طراحی شده تا تیم‌های خود را توانمندتر همراهی کنند.

صنعت مالی دیجیتال در اقتصادهای نوظهور

صنعت مالی دیجیتال شامل انواع محصولات، برنامه‌ها، فرآیندها و مدل‌های تجاری است که خدمات مالی را دگرگون کرده‌اند.

استارتاپ استودیو چیست؟

استارتاپ استودیو چیست؟ پاسخ کوتاه این است که استارتاپ استودیو شرکتی است که شرکت‌های دیگری می‌سازد.

نارون چگونه کار می‌کند؟

نارون استارتاپ استودیوی فعال در حوزه سرمایه است که ابتدای تابستان ۱۳۹۹ با مشارکت گروه مالی آگاه، مهدی کاظمی و مهدی عینعلی شروع به کار کرد.